EMSPOMA a SPORTOVKA - tradiční masážní prostředky

Výrobky EMSPOMA a SPORTOVKA píší svou historii od 1.11.1965. V té době, se na území tehdejší ČSSR výrobou podobného produktu nezabýval.

Díky tomu se EMSPOMA a SPORTOVKA úspěšně zapsali do podvědomí sportovců a i veřejnosti.

 

EMSPOMA a SPORTOVKA po revoluci

emspoma a sportovka po revoluci emspoma a sportovka po revoluci emspoma a sportovka po revoluci emspoma a sportovka po revoluci


Firma JUTTA, spol. s r. o., získala právo výroby a prodeje výrobků EMSPOMA a SPORTOVKA v červenci r. 1997. Od té doby zmodernizovala a zefektivnila výrobu a zatraktivnila vzhled obalů a etiket. JUTTA se snaží neustále oslovovat nové zákazníky reklamou ve sportovních časopisech i v denním tisku, atraktivními propagačními materiály a sponzorskou účastí na mnoha sportovních akcích.

 

 

EMSPOMA a SPORTOVKA dnes

emspoma a sportovka dnes emspoma a sportovka dnes emspoma a sportovka dnes emspoma a sportovka dnes

 
JUTTA Masáže dlouhodobě spolupracuje se zahraničními partnery – v současnosti vyváží své produkty do téměř celé Evropy i do zámoří. O dobré kvalitě našich produktů v mezinárodním měřítku svědčí fakt, že masážní prostředky se zúčastnily všech olympijských her, mistrovství světa a Evropy.

 

 

© 2012 JUTTA, s.r.o.